Check check, dubbelcheck!

Tijdens de inschrijving vragen we je persoonlijke documenten te uploaden in je klantdossier. Welke documenten we van je nodig hebben, is afhankelijk van je inkomenssituatie. Hieronder vind je een lijst per situatie. Daarnaast zijn er een aantal algemene aandachtspunten bij het aanleveren van documenten. Lees deze pagina goed door voordat je je documenten uploadt zodat je zeker weet dat ze aan de richtlijnen voldoen.

Documenten checklist in loondienst:

 • ✓Kopie paspoort/identiteitskaart
  ✓Kopie bankpas van rekening waarvan huur afgeschreven moet worden
 • ✓Loonstrook
  ✓1 x een bankafschrift van storting salaris (recent)
  ✓UWV verklaring incl. arbeidsverleden
  ✓Recente werkgeversverklaring
  ✓Recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder (indien je momenteel een woning huurt)
  ✓Recente hypotheekhoudersverklaring van de bank (indien je in het bezit bent van een koopwoning)
  ✓Jaaropgave hypotheek (indien je in het bezit bent van een koopwoning)
  ✓Aangifte inkomstenbelasting afgelopen jaar (indien je jouw woning verkocht hebt)
  ✓Kopie van de (concept) verkoopakte (indien je jouw woning verkocht hebt)
  ✓Uittreksel bevolkingsregister van jouw huidige woongemeente met woonhistorie (max. 3 maanden oud)
  ✓Verklaring SVB (indien inkomsten uit PGB)

Documenten checklist zelfstandig ondernemer:

 • ✓Kopie paspoort/identiteitskaart
  ✓Kopie bankpas van rekening waarvan huur afgeschreven moet worden
  ✓Meest recente jaarrekening, winst- en verliesrekening en balans
  ✓Gewaarmerkte accountantsverklaring
  ✓Kopie inschrijving KvK
  ✓IB60 formulier
  ✓Recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder (indien je momenteel een woning huurt)
  ✓Recente hypotheekhoudersverklaring van de bank (indien je in het bezit bent van een koopwoning)
  ✓Jaaropgave hypotheek (indien je in het bezit bent van een koopwoning)
  ✓Aangifte inkomstenbelasting afgelopen jaar (indien je jouw woning verkocht hebt)
  ✓Kopie van de (concept) verkoopakte (indien je jouw woning verkocht hebt)
  ✓Uittreksel bevolkingsregister van jouw huidige woongemeente met woonhistorie (max. 3 maanden oud)

Documenten checklist indien gepensioneerd:

 • ✓Kopie paspoort/identiteitskaart
  ✓Kopie bankpas van rekening waarvan huur afgeschreven moet worden
  ✓Recente AOW strook en/of jaaropgaaf
  ✓Recente pensioen strook en/of jaaropgaaf
  ✓Kopie bankpas van rekening waarvan huur afgeschreven moet worden
  ✓Recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder (indien u momenteel een woning huurt)
  ✓Recente hypotheekhoudersverklaring van de bank (indien u in het bezit bent van een koopwoning)
  ✓Jaaropgave hypotheek (indien u in het bezit bent van een koopwoning)
  ✓Aangifte inkomstenbelasting afgelopen jaar (indien u uw woning verkocht heeft)
  ✓Kopie van de concept verkoopakte (indien u uw woning verkocht heef)
  ✓Uittreksel bevolkingsregister van jouw huidige woongemeente met woonhistorie (max. 3 maanden oud)

Tips:

Datum ondertekening van het document
Documenten mogen niet ouder zijn dan 3 maanden op het moment van uploaden.

Geldigheid
Om echtheid van de documenten te waarborgen, worden word-bestanden niet in behandeling genomen. Zorg ervoor dat je alle documenten als PDF uploadt in je persoonlijke klantdossier.

Veiligheid en e-mail
Het klantdossier is een veilige omgeving waarin je zelf je gegevens en documenten kunt beheren. Documenten die per e-mail worden aangeleverd kunnen niet verwerkt worden en zullen direct worden verwijderd.

Identiteitsbewijs
Een rijbewijs wordt niet gezien als een geldig identiteitsbewijs. We ontvangen graag een kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs. Let op: het BSN en de pasfoto mogen niet zichtbaar zijn op de kopie van het paspoort of identiteitsbewijs.

Identiteitsfraude

Ter voorkoming van identiteitsfraude, nemen wij geen kopieën van identiteitsbewijzen in behandeling waarop het BSN en de pasfoto nog zichtbaar zijn. Zorg er dus voor dat je BSN en pasfoto niet zichtbaar zijn op de documenten die je uploadt. Je kunt het BSN en je pasfoto afdekken voordat je de kopie maakt, of je kunt de KopieID app van de Rijksoverheid gebruiken.

Meer over KopieID